facebook

Aktualności

Rekrutacja na studia. Gdzie najlepiej studiować prawo?

Studia prawnicze nie tylko mogą otworzyć drzwi do wspaniałej kariery zawodowej, ale też dzięki nim poszerzymy nasze horyzonty myślowe i zdobędziemy wiedze, która bardzo pomoże nam w codziennej egzystencji. Dlatego zdecydowanie warto wybrać ten kierunek. Ale na jakiej uczelni? Sprawdźmy, co w zakresie studiów prawniczych oferuje Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie.

                     

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (EWSPA) w Warszawie już od ponad dwudziestu lat kształci specjalistów prawa polskiego i międzynarodowego. Jej mury opuszczają przyszli adwokaci, radcy prawni oraz eksperci w dziedzinie administracji europejskiej. Uczelnia poszczycić się może znakomitą kadrą naukowo-dydaktyczną, a także zatrudnianiem wybitnych specjalistów-praktyków, pod okiem których studenci zyskują szansę, by wyrosnąć na prawdziwych liderów w swych dziedzinach - to, czym im się uda, zależy oczywiście od ich pilności. Więcej informacji na temat funkcjonowania szkoły dostarczy strona internetowa uczelni EWSPA w Warszawie.

 

Mocny start na rynku pracy

Powodów, dla których warto wybrać studia prawnicze lub administracyjne w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, jest wiele. Do głównych zaliczyć można ten, że uczelnia ta oferuje możliwość zdobycia wykształcenia, jakie odpowiada na aktualne potrzeby rynku pracy oraz wpisuje się w potrzeby oczekiwania potencjalnych pracodawców. Najbardziej wymierny dowodów na to stanowią statystyki obrazujące losy zawodowe absolwentów, publikowane rokrocznie w ramach Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Przykładowo, w roku 2016 absolwenci EWSPA osiągali najwyższe zarobki i najszybciej, licząc od momentu uzyskania dyplomu, podejmowali zatrudnienie w swoim zawodzie. Natomiast w kolejnych latach uczelnia ta utrzymuje się w czołówce wspomnianego rankingu.

 

Program studiów i oferta dydaktyczna

Jednym z czynników wyboru uczelni powinien być program studiów (w tym wypadku prawniczych). W przypadku EWSPA na kierunku prawo zakłada on trójstopniowy system zdobywania wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji społecznych, co odbywa się w ramach wykładów, ćwiczeń, a także zajęć tutorskich, podczas których studenci pod opieką prawników-praktyków kształtują praktyczne umiejętności stosowania prawa. W tym celu rozwiązują kazusy lub uczestniczą w realnych rozprawach sądowych, ewentualnie ich symulacjach w salach wykładowych.

Zajęcia tutorskie służą wspieraniu studentów w procesie przygotowania do wejścia na trudny rynek pracy. Ponadto stanowią one znakomitą formę dodatkowych konsultacji do tematyki wykładów przewidzianych programem studiów.

W zakresie oferty dydaktycznej, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji przewiduje realizację procesu kształcenia zarówno w formie tradycyjnej, jak również w formule distance learning. Ta druga umożliwia naukę z dowolnego miejsca na świecie, dzięki metodom i technikom kształcenia na odległość. Aby więc studiować na EWSPA, nie trzeba sprowadzać się do Warszawy.

Jeśli chodzi o ofertę dla studentów, wygląda ona następująco:

1) studia jednolite magisterskie na kierunku prawo;

2) studia I stopnia na kierunku administracja europejska;

3) studia podyplomowe;

4) specjalistyczne kursy i szkolenia.

 

Kierunek prawo - podstawowe infomacje

Studia magisterskie na kierunku prawo – profil ogólnoakademicki w EWSPA - realizowane są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Oferta studiów niestacjonarnych obejmuje możliwość wyboru sposobu realizacji procesu kształcenia w formule:

- standardowej, zakładającej udział w tradycyjnych zajęciach dydaktycznych prowadzonych w siedzibie uczelni;

- studiów online, w ramach których zajęcia dydaktyczne odbywają się w znacznej części przez internet. 

Program kształcenia realizowany jest w toku dziesięciu semestrów, zaś absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra. 

Osoby zainteresowane już od pierwszego semestru mają możliwość podjęcia kształcenia w ramach  Indywidualnego Toku Studiów, który umożliwia skrócenie czasu trwania studiów z pięciu lat nawet do trzech i pół roku! ITS umożliwia bowiem realizację trzech semestrów programowych w obrębie dwóch semestrów organizacyjnych w roku akademickim.  

Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry