facebook

Aktualności

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja XXI wieku", Zakopane 07-09.11.2018

 
Zapraszamy na: XVI Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu EDUKACJA XXI wieku - Lifelong learning w  życiu współczesnego człowieka z perspektywy  nauk społecznych, humanistycznych i medycznych, która odbędzie się w Hotelu PRL w Zakopanem w dniach 7-9 listopada.Ramy tematyczne konferencji
 
     I. Edukacja wobec oczekiwań przyszłości

          1. Nauki społeczne, humanistyczne i medyczne wobec problemów współczesnego
              kształcenia i wychowania
          2. Innowacyjne działania w całożyciowej edukacji
          3. Pozaszkolne formy kształcenia (studia podyplomowe, konferencje, seminaria, szkolenia,
              kursy) jako stałe elementy kształcenia
 
     II. Lifelong learning wobec współczesnych przemian społecznych
         1. Edukacja dla życia w społeczeństwie wiedzy
         2. Wyzwania edukacyjne rezultatem potrzeb rynku pracy
         3. Szkoła, uczelnia i zakład pracy w przestrzeni medialnej
 
    III. Edukacja dla codzienności
         1. Nauki medyczne wobec potrzeb człowieka uczącego się
         2. Problemy uczącego się społeczeństwa
         3. Technologie informacyjne – korzyści – zagrożenia - uzależnienia

 
więcej:
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry