woj. mazowieckie

Szkoły wyższe

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna


ul. Wolska 43
01-201 Warszawa
tel. +48 22 321-85-85
fax. +48 22 321-85-84
WWW: www.wse.waw.pl
 

Gdy powstawała ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, naszą ambicją było stworzenie uczelni oferującej wysoką jakość edukacji, umożliwiającej zdobycie wiedzy zawodowej, która zapewni naszym absolwentom konkurencyjną pozycję na rynku pracy. Dziś ALMAMER to uczelnia, która łączy w sobie tradycję, nowoczesność, wysoki poziom nauczania i indywidualne podejście do studentów. Mury ALMAMER opuściło już 18 tysięcy absolwentów – to dla nas najbardziej satysfakcjonująca rekomendacja. Nasze sukcesy doceniają także inni – świadczy o tym stała obecność ALMAMER w czołówce najważniejszych rankingów edukacyjnych: V miejsce w rankingu „Wprost” dla kierunku Turystyka i Rekreacja, V miejsce w rankingu „Wprost” dla niepublicznych szkół biznesu i zarządzania, II miejsce w rankingu „Home&Market” w kategorii uczelnie z najlepszymi możliwościami rozwoju studentów oraz III w kategorii uczelnie z najlepszą kadrą – te wyniki mówią same za siebie. Te nagrody świadczą o jednym – cały czas kładziemy nacisk na jakość kształcenia. Zdajemy sobie sprawę, że absolwenci ALMAMER muszą opuścić mury naszej Uczelni wyposażeni w rzetelną wiedzę i umiejętność radzenia sobie na trudnym i konkurencyjnym rynku pracy. Dlatego stawiamy na praktyczne zastosowanie wiedzy przekazywanej studentom. W elastyczny sposób dopasowujemy do wymagań rynku specjalności dostępne w ALMAMER oraz ofertę studiów podyplomowych. Dla wielu naszych studentów i absolwentów miejscem pracy będzie nie tylko Polska – członkostwo w Unii Europejskiej otwiera rynki pracy w całej Europie. Dlatego wprowadziliśmy, zgodnie z wymogami unijnymi, punkty ECTS. Studenci w ALMAMER mogą uczyć się języków obcych, w tym języka specjalistycznego, dostosowanego do profilu studiów. Mogą również podróżować i uczyć się dzięki umowom o współpracy międzynarodowej z 15 uczelniami na świecie – od Francji po Australię. Mam nadzieję, że studia w ALMAMER będą dla Państwa okresem twórczego wysiłku i spełniania zamierzeń, a zdobyte wykształcenie pozwoli na zrealizowanie zamiarów i ambicji zawodowych.

    - Ekonomia
   - Turystyka i Rekreacja
   - Politologia
   - FizjoterapiaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
 


Pl. Dąbrowskiego 2
09-402 Płock
tel. +48 24 366-54-20
WWW: www.pwszplock.pl
e-mail:
pwsz@pwszplock.pl
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku jest czwartą w kolejności powstawania uczelnią wyższą w Płocku. Jest też pierwszą, w historii tego miasta, samodzielną uczelnią państwową. Powstała na bazie dwu kolegiów nauczycielskich: Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskiego, które funkcjonowały w Płocku w latach 1990-2000. Kształcenie w PWSZ w Płocku prowadzone jest na poziomie licencjackim i trwa 3 lata. Programy kształcenia odpowiadają programom obowiązującym na pierwszym stopniu studiów w renomowanych uczelniach akademickich. Systematycznie rozszerzamy swoją ofertę edukacyjną, pragnąc wychodzić naprzeciw potrzebom społecznym i gospodarczym miasta i regionu.

   - Instytut Matematyki i Informatyki
   - Instytut Neofilologii
   - Instytut Nauk Ekonomicznych
   - Instytut Pedagogiki


    Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie

  
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel. +48 22 45-72-300
fax. +48 22 45-72-303
WWW: www.wsei.pl
e-mail: rekrutacja@wsei.pl
 

Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna w Warszawie powstała 10 lipca 1996 roku, na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (nr DNS-1-0145/104/TBM/96) i została wpisana do Rejestru Wyższych Szkół Niepaństwowych pod numerem 93. W ciągu 14 lat placówka wykształciła ponad 17 tysięcy absolwentów, w tym 13 tysięcy licencjatów i 4 tysiące magistrów. Głównymi atutami Uczelni są nowoczesne, dobrze przygotowane programy kształcenia, wysoko wykwalifikowana kadra profesorska, a także sprzyjający nauce klimat panujący w szkole. Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna zatrudnia obecnie ponad 210 nauczycieli akademickich, w tym 50 profesorów i doktorów habilitowanych o najwyższych kwalifikacjach naukowych i zawodowych. Uczelnia współpracuje również z wybitnymi naukowcami z ośrodków akademickich na całym świecie, którzy zapraszani są na gościnne wykłady. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie jest nowoczesnym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym. Jest jedną z najdłużej działających uczelni niepublicznych w Polsce. Zajmuje najwyższe lokaty w rankingach szkół wyższych. W rankingu 2010 magazynu „Wprost” wśród uczelni niepublicznych o profilu biznesowym zajęła 3 miejsce w Warszawie i 11 w kraju. Kampus Uczelni jest jednym z największych i najnowocześniejszych obiektów tego typu wśród uczelnie niepublicznych w Polsce. Liczący ponad 25000 m2 powierzchni kampus, zlokalizowanych na warszawskim Ursynowie w pobliżu stacji metra Stokłosy. Na Uczelni działają: Klub Ambasadorów, Klub Dyplomatów, Samorząd Studencki, naukowe koła zainteresowań, Akademicki Związek Sportowy, którego członkowie uzyskują doskonałe wyniki w międzyuczelnianych zawodach. Uczelnia została wyróżniona przez Bussines Centre Club i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Medalem Europejskim za innowacyjny program CO-OP Education oraz nadano jej tytuł Ambasadora Polskiej Nauki. Uczelnia prowadzi studia na 6 kierunkach i 40 specjalnościach, w języku polskim i angielskim.

Studia w języku polskim
     -
Ekonomia I i II stopnia 
     - Informatyka I stopnia
     - Stosunki międzynarodowe I stopnia
     - Filologia  I stopnia z rozszerzonym językiem hiszpańskim, niemieckim, tureckim lub włoskim
     - Turystyka i rekreacja I stopnia

     - Socjologia I stopnia
Studia w języku angielskim
     -
Ekonomia I i II stopnia (specjalności: International Business and Trade, International Finance & Banking)
     - Informatyka I stopnia (specjalności: Internet Technologies, Data BaseApplications)
     -
Filologia I stopnia(specjalności: English with Spanish, English with German)
     - Stosunki międzynarodowe I stopnia (specjalności: Diplomacy, International Economic Relations)


  Collegium Varsoviense
 


ul. Górczewska 212/226
01-460 Warszawa
tel. +48 22 312-22-10
fax. +48 22 312-22-13
WWW:
www.sww.edu.pl
WWW:
www.cvw.edu.pl
e-mail:
sww@sww.edu.pl
 

Collegium Varsoviense zasługuje na miano Wiarygodnej Uczelni, o czym decydują następujące elementy: program studiów, kadra akademicka, prawidłowa relacja pomiędzy studentami a wykładowcami oraz rozbudowana oferta stypendialna, minimalizująca koszty kształcenia i promująca osoby wyróżniające się w nauce. Uczelnia kształci studentów na wielu płaszczyznach, oferując możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy: humanistycznej, społecznej, prawnej, o środowisku oraz technicznej. Naszym celem jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą z powodzeniem konkurować na wymagającym rynku pracy w Polsce oraz Unii Europejskiej. Program dydaktyczny Uczelni zgodny jest ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również gwarantuje uznawalność dyplomów w ramach Europejskiego Obszaru Edukacyjnego. Kształcenie odbywa się na trzech Wydziałach oraz 10 kierunkach. Oferta edukacyjna umożliwia uzyskanie dyplomów licencjata, inżyniera oraz magistra (w przygotowaniu). Uczenia prowadzi również studia podyplomowe, kursy specjalistyczne i szkolenia.

    - Wydział Ekonomiczno-Społeczny
    - Wydział Środowiska Człowieka
    - Wydział Nauk Technicznych


     WSZECHNICA POLSKA  Szkoła Wyższa TWP w Warszawie
 ul. Plac Defilad 1, VIII piętro
00-901
Warszawa
tel. +48 22
656-61-92
tel./fax. +48 22 624-88-35
WWW:
www.wszechnicapolska.edu.pl  
e-mail: wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

 

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie została powołana na wniosek Zarządu Regionalnego TWP w Warszawie – jako założyciela, co zostało potwierdzone decyzją Ministra Edukacji Narodowej, a następnie 2 lutego 2001 r. wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych MEN (nr 56z). Zasadniczym celem powołania Uczelni było stworzenie możliwości zdobywania wiedzy zarówno ludziom młodym, którzy dopiero ukończyli szkołę średnią (dla nich przeznaczone jest kształcenie w systemie stacjonarnym), jak i dorosłym od wielu lat zaangażowanym w życie zawodowe, ale odczuwającym potrzebę pogłębienia swojej wiedzy, przekwalifikowania się lub zdobycia nowej specjalizacji. Obecnie w Uczelni kształci się ponad dwa tysiące studentów na studiach w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) w zakresie Pedagogiki, Administracji i Filologii oraz na studiach podyplomowych. W przygotowaniu są nowe kierunki i specjalności.

    - Filologia
    - Pedagogika
    - Administracja


        Wyższa Szkoła - Uczelnia Łazarskiego
 ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
INFOLINIA - 0801-333-339

 tel. +48 22 54-35-430
tel. +48 22 54-35-430 + numer wewnętrzny

WWW: www.lazarski.edu.pl
e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl
 

Uczelnia Łazarskiego, jedna z najstarszych polskich uczelni niepublicznych, zalicza się do wiodących w obszarze nauk ekonomicznych i prawnych. Na dwóch wydziałach – Prawa oraz Ekonomi i Zarządzania - 163 etatowych wykładowców-kształci przyszłych prawników, menadżerów, dyplomatów, polityków, pracowników administracji, marketingowców, ekonomistów, finansistów, ludzi biznesu. Wydział Prawa, jako pierwszy wśród Uczelni niepublicznych, otrzymał prawo do nadawania tytułu doktora nauk prawniczych. Liczne specjalizacje i stale rozwijany warsztat naukowy służy ciągłemu dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku. Oprócz programów oferowanych w języku polskim, prowadzimy studia w języku angielskim, które jako jedne z nielicznych w Polsce, dają możliwość zdobycia obok polskich dyplomów licencjackie i magisterskie również brytyjskich degree Bachelor of Arts, Master of Arts i Master of Science. Łazarski jest jedyną Uczelnią w Polsce, której dyplomy sygnowane są przez Departament Edukacji Stanu Delaware USA. Dzięki temu jesteśmy Uczelnią, która umożliwia swoim absolwentom studiów angielskojęzycznych zdobycie jednocześnie trzech dyplomów! Cenią to nie tylko polscy pracodawcy, to również przepustka do sukcesów na międzynarodowych rynkach pracy. Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z licznymi instytucjami szkolnictwa wyższego na całym świecie oraz posiada prestiżowe zagraniczne akredytacje programów dydaktycznych. Z roku na rok w procesie nauczana zwiększa się udział profesorów wizytujących ze Stanów Zjednoczonych i Europy. O międzynarodowym charakterze Łazarskiego świadczy również najwyższy w Polsce udział studentów zagranicznych w stosunku do ogólnej liczby studentów, jak również niezwykle wysoka liczba studentów wyjeżdżających na semestr studiów za granicę.

    -  Wydział Prawa
    - Wydział Ekonomii i Zarządzania
    - Wydział Administracji Publicznej


   Szkoła Główna Handlowa
 ul. Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
 infolinia +48 22 564-64-64
tel. +48 22 564-60-00
fax. +48 22 849-53-12

WWW: www.sgh.waw.pl 
e-mail: informacja@sgh.waw.pl
 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Co roku mury uczelni opuszcza ponad 2 000 nowych absolwentów. Statystycznie co trzeci ekonomista w Polsce w XX w. był absolwentem naszej Uczelni. W nauczaniu i wychowywaniu Szkoła dąży do przekazywania najnowszej wiedzy, umiejętności rzetelnej pracy oraz odpowiedzialności wobec społeczeństwa, a w badaniach naukowych kieruje się szacunkiem dla prawdy oraz pożytkiem społecznym. Uczelnia kształci i prowadzi badania w zakresie ekonomii oraz nauk o zarządzaniu, korzystając z dorobku innych nauk społecznych. Absolwenci Uczelni, wyposażeni w najnowszą wiedzę ogólną i specjalistyczną, wnoszą istotny wkład w życie gospodarcze, społeczne i polityczne w kraju i za granicą. Współtworzą oni wraz z nauczycielami akademickimi, pracownikami administracyjnymi, studentami oraz przedstawicielami środowisk związanych ze Szkołą jej wizerunek, promując dorobek oraz wspólnie realizując posłannictwo.

    -  Ekonomia
    -
Europeistyka
    -
Finanse i rachunkowość

    - Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
    - Polityka społeczna
    - Stosunki międzynarodowe
    - Zarządzanie
    - Gospodarka przestrzenna
    - Międzynarodowe stosunki gospodarcze


    Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
 ul. Wawelska 14
02-061 Warszawa
 tel. +48 22 825-80-34
tel. +48 22 825-80-35
fax. +48 22 825-80-31

WWW: www.wseiz.pl
e-mail:
rektorat@wseiz.pl
 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem 62. Założycielem i rektorem Uczelni jest prof. dr hab. inż. Jan Misiak. WSEiZ ma kadrę naukowo-dydaktyczną liczącą ponad 350 osób, w tym 55 profesorów zwyczajnych, 42 profesorów nadzwyczajnych, 185 doktorów i 68 magistrów. WSEiZ ma strukturę wydziałową. Na 3 wydziałach (Architektury, Ekologii i Zarządzania) studiuje ponad 4 tys. studentów. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach i laboratoriach w budynkach.

WZORNICTWO (DESIGN) – NOWY ATRAKCYJNY KIERUNEK STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE. Nie boisz się twórczego myślenia, masz poczucie estetyki i zdolności plastyczne? Chcesz podjąć studia złożone z przedmiotów projektowych, artystycznych, humanistycznych i technicznych? Szukasz wiedzy, która łączy zagadnienia artystyczne (kształt, kolor) z technicznymi (konstrukcja)? Chcesz studiować u najlepszych profesorów i specjalistów w dziedzinie wzornictwa: prof. Wojciecha Małolepszego – Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, prof. Jana Meisnera, dra hab. Jerzego Mizery i dra Wojciecha Brzezińskiego, którzy jednocześnie wykładają na ASP w Warszawie? Chcesz nauczyć się projektowania przedmiotów codziennego użytku, ubiorów, mebli, pojazdów, elementów małej architektury czy opakowań? Zajmować się komunikacją wizualną czy projektowaniem w przestrzeni publicznej? Jeżeli odpowiedź na te pytania brzmi twierdząco, to wybór kierunku WZORNICTWO (DESIGN) w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest rozwiązaniem dla Ciebie! Kończąc te studia będziesz mógł wykonywać zawód projektanta (designera). Będziesz przygotowany do podjęcia pracy w zespołach projektowych oraz prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej i praktyki designerskiej. WZORNICTWO jako „kierunek zamawiany” wpisane zostało na listę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z 15 kluczowych kierunków studiów ważnych dla rozwoju polskiej gospodarki.

    -  Wydział Architektury
    - Wydział Ekologii
    - Wydział Zarządzania


    Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
 ul. Mokra 13/19

26-600 Radom
tel. +48 385-13-14
tel./fax. +48 385-11-16
WWW: www.wisbiop.pl
e-mail:
wisbiop@wisbiop.pl

 

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu powołana została w 2002 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i wpisana do rejestru  niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 102. Siedmio-semestralny okres kształcenia i odpowiednie zaplecze technologiczne umożliwiają prowadzenie zajęć laboratoryjnych i wypełniają podstawowe ustawowe wymogi studiów inżynierskich. Uczelnia od początku istnienia współpracuje z Instytutem Organizacji i Ochrony Pracy. Studium Kształcenia Ustawicznego "CON-LEX" w Radomiu. Kadrę dydaktyczną Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu tworzą, obok doświadczonych nauczycieli akademickich WISBIOP, wykładowcy uznanych polskich uczelni jak: Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Radomska, Akademia Rolnicza w Krakowie, Akademia Rolnicza w Lublinie.Grono wykładowców uzupełniają: biegli sądowi do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, ds. maszyn i urządzeń, rzeczoznawcy posiadający uprawnienia głównego inspektora pracy do opiniowania projektów pod względem BHP i ergonomii. Większość wykładowców WISBIOP w Radomiu to osoby posiadające certyfikaty Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, które przez wiele lat pracowały i nadal pracują w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.

    -  Studia inżynierskie
    -
Studia podyplomowe


   Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka
 ul. Wspólna 88
 00-682 Warszawa

tel. +48 22 490-42-25
tel. +48 22 490-42-33
WWW: www.wshifm.edu.pl
e-mail:
biurorektora@wshifm.edu.pl
 

WSHiFM została założona w 1995 r. przez Międzynarodową Szkołę Handlu. Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, podyplomowe, w tym Executive MBA. Partnerem WSHiFM jest Tiffin University (Ohio, USA). WSHiFM posiada wydziały i instytuty w Lublinie, Radomiu i Zielonej Górze. WSHiFM współpracuje ze szwajcarską grupą EduSwiss AG. Uczelnia, będąc placówką naukowo-badawczą, współpracuje z wieloma firmami oraz placówkami naukowymi. Do najnowszych osiągnięć należy przygotowanie i realizacja projektów takich jak: „Cerber”, „Faun” i „Ispad", realizowanych wraz z firmami z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Politechniką Gdańską. Pierwszy z nich powstał we współpracy z firmą Fido Intelligence i służy do wykrywania pedofilii w sieci.
Narzędzie to znajdzie swoje zastosowanie w działaniach Komendy Głównej Policji. Drugi – to efekt pracy konsorcjum z firmą
MpicoSys – Embedded Pico Systems. Obejmuje on stworzenie zaawansowanego systemu kontroli dostępu i zarządzania dużymi zbiorowiskami ludzkimi. „Faun” będzie wspierał obsługę lotnisk, dworców kolejowych oraz stadionów. Uczelnia Skarbka mieści się
w Centrum LIM, w jednym z najbardziej prestiżowych budynków w stolicy. Centrum wyposażone jest w nowoczesną infrastrukturę
satelitarną i teleinformatyczną opartą na systemach światłowodowych. Uczelnia posiada nowoczesne laboratoria komputerowe,
w tym – Laboratorium Cisco.

   - Wydział Ekonomii, Zarządzania i Finansów
   - Wydział Turystyki
   -
Międzyuczelniany Wydział Europeistyki i Administracji


   Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora
 ul. Daszyńskiego 17
06-100 Pułtusk

tel.
+48 23 692-98-13 do 16
fax. +48 23 692-50-82
WWW: www.ah.edu.pl 
e-mail: rektorat@ah.edu.pl 
 

Historia WSH zaczyna się 14 lipca 1994 r. Wówczas Minister Edukacji Narodowej wpisał WSH do rejestru wyższych uczelni. Wtedy Uczelnia otrzymała zezwolenie na prowadzenie, na poziomie licencjackim, następujących kierunków studiów: filologiapolska, historia, pedagogika. Rok później (28 kwietnia 1995 r.) Minister Edukacji Narodowej udzielił Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku zezwolenia na otwarcie kolejnych kierunków: administracja, politologia, ochrona środowiska. 30 września 1996 r. Minister Edukacji Narodowej uchwałą Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 1996 r. nadał pułtuskiej Uczelni uprawnienia magisterskie. Wysoki poziom edukacji w WSH i praca, jaką w kształcenie młodych 1udzi wkładają wszyscy jej wykładowcy oraz sami studenci, zaowocowały 26 marca 2001 r., kiedy to Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, przyznała Wydziałowi Historycznemu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. 22 kwietnia 2002 r. podobne uprawnienia otrzymał Wydział Nauk Politycznych. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 17 listopada 2003 r. Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora uzyskała kolejne uprawnienia: tym razem do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja. 2 lipca 2004 r. Minister Edukacji zdecydował bowiem o przyznaniu WSH uprawnień do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku socjologia. Od 22 marca 2002 r. WSH nosi zaszczytne imię Aleksandra Gieysztora, wybitnego historyka światowej sławy, współtwórcy pułtuskiej Uczelni i Jej wieloletniego wykładowcy. O tym, że WSH była spełnieniem marzeń, powiedzą dziś również rzesze ponad trzydziestu sześciu tysięcy absolwentów, którzy opuścili jej mury zdobywszy wiedzę pod kierownictwem ponad tysiąca nauczycieli akademickich, wybitnych postaci świata nauki. Wszystko to WSH osiągnęła w ciągu zaledwie jednej dekady. W tym czasie Uczelnia zyskała własną bazę dydaktyczną, której wspaniałym elementem jest Biblioteka Główna, nosząca imię Andrzeja Bartnickiego, pierwszego Rektora WSH. Z dniem 1 października 2006 r. WSH nadano nazwę Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. W ciągu kilkunastu lat wytrwałej i efektywnej pracy Uczelnia zdobyła wysoką pozycję oraz wielkie uznanie za wkład w polski dorobek edukacyjny. Kierunki:

    - administracja
    - archeologia
    - bezpieczeństwo narodowe
    - filologia polska
    - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
    - historia
    - pedagogika
    - politologia
    - socjologia
    - turystyka i rekreacja


   Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki
 ul. Chodakowska 50
03-816 Warszawa

tel.
+48 22-473-88-31
tel. +48 22-818-15-08
WWW: www.wshgit.waw.pl
e-mail: wshgit@wshgit.waw.pl
 
 

 

Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki powstała na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 kwietnia 1996 roku i wpisana jest do rejestru niepaństwowych szkół wyższych 18 maja 1996 roku pod numerem 84. 3 października 2003 roku, decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-3-4003/1157/rej.84/Eko/03, szkoła uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim. W siedzibie Uczelni, przy ulicy Chodakowskiej 50, odbywają się wszystkie zajęcia, zarówno studiów licencjackich jak i studiów II stopnia - magisterskich. W jednym miejscu zgromadzone są aule, sale wykładowe i ćwiczeniowe, laboratoria językowe z TV-sat, sale komputerowe z dostępem do Internetu, gabinet lekarski i bufet. W osobnych budynkach na terenie Uczelni znajdują się biblioteka z lektorium, siłownia i sale gimnastyczne. Na terenie Uczelni jest także zespół boisk. Uczelnia stale się rozwija i podnosi standardy, tak by studenci czuli się dobrze w jej murach. Obecnie na Uczelni kształci się w systemie trzyletnich studiów licencjackich (I stopnia) ok. 3000 studentów oraz ok. 800 studentów na dwuletnich studiach magisterskich (II stopnia).

   - Studia licencjackie
   -
Studia magisterskie


   Akademia Finansów (Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości)
 ul. Modlińska 51
03-199 Warszawa
tel. +48 22 811-60-01
tel. +48 22 811-60-02
fax. +48 22 811-70-04
WWW: www.wsub.waw.pl 
e-mail: rekrutacja@af.edu.pl 
 

 

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości utworzona w 1991 roku przez Fundację Promocji Ubezpieczeń, w styczniu 1992 roku została wpisana do rejestru wyższych uczelni niepaństwowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem 2. Uczelnia kształci w systemie dziennym i zaocznym, na studiach: licencjackich, inżynierskich i magisterskich o kierunku finanse i rachunkowość, oraz na studiach licencjackich i magisterskich o kierunku: stosunki międzynarodowe. Szkoła prowadzi także studia podyplomowe. Jako jedna z pięciu uczelni niepaństwowych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Uczelnia zatrudnia 260 pracowników naukowo-dydaktycznych, wśród nich jest 77 profesorów i doktorów habilitowanych. Większość zajęć dydaktycznych prowadzona jest według programów autorskich. W ramach lektoratu języków obcych doskonalone są języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i rosyjski. Zajęcia prowadzone są w małych grupach. Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań naukowych dzięki uczestnictwu w sympozjach, seminariach i konferencjach organizowanych przez Uczelnię, jej instytuty oraz stowarzyszenie naukowe - Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Szkoła organizuje dla studentów praktyki zawodowe w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych, które nie tylko dają możliwość sprawdzania wiedzy teoretycznej z praktyką, ale umożliwiają, po ukończeniu studiów, znalezienie ciekawych, atrakcyjnych i finansowo korzystnych miejsc pracy. Akademia Finansów współpracuje w sposób ciągły z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, by umożliwić studentom zdobywanie wiedzy i praktyki w uczelniach innych krajów europejskich.
 

   - Wydział Finansów i Rachunkowości
   -
Wydział Stosunków Międzynarodowych


    Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
 


ul. Grodzieńska 21/29
03-750 Warszawa
tel. +48 22 619-02-83
tel. +48 22 619-90-11
fax. +48 22 619-52-40
 WWW: www.ewspa.edu.pl
e-mail: dziekanat@ewspa.edu.pl

 

Krótka historia warszawskiej uczelni prawniczej założonej przez samych prawników ma ciekawe fakty o znaczeniu bardziej pragmatycznym. Oto twórcy uczelni postanowili połączyć wysoki poziom studiów wypracowany dorobkiem dydaktyki uniwersyteckiej z elementami nauczania praktycznego w zawodach prawniczych. Obok profesorów, docentów i doktorów habilitowanych, obok wykładowców i asystentów prowadzących ćwiczenia na zajęciach pojawiali się sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni, a studenci tajniki zawodów prawniczych poznawali nie tylko w murach uczelni, lecz także w salach sądowych i kancelariach prawniczych, uczestniczyli w przesłuchaniach prokuratorskich. Studenci ze starszych roczników udzielali pod kuratelą swoich nauczycieli porad prawnych organizowanych bezpłatnie przez Oddział Warszawski ZPP dla mniej zamożnych obywateli. Znacznym nachyleniem programu studiów ku potrzebom społecznym stawianym dziś prawnikom stało się jego wzbogacenie wiedzą z dziedziny nauk społecznych, zagadnień gospodarczych – krajowych i międzynarodowych oraz międzynarodowych stosunków politycznych. Wielkim atutem szkoły stało się wsparcie kadrowe środowiska naukowego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w tym z Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie (IDLI). Zapewniło to uczelni od początku jej istnienia doborową stawkę nauczycieli akademickich zasiloną przez profesorów Uniwersytetów Warszawskiego, Łódzkiego i Lubelskiego.

   - Prawo
   -
Administracja
  -
Stosunki międzynarodowe
  -
Studia podyplomowe


    Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
 ul. Zubrzyckiego 6
26-600 Radom
tel./fax. +48 383-11-50 do 55
WWW: www.pwsos.pl 
e-mail: rektor@pwsos.pl
 

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej 14 lipca 1993 roku po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o rejestrację przygotowanego przez założycieli uczelni – mgr Zofię Czempińską - Świtalską i mgr. Krzysztofa Ostrowskiego (zm. 2002 r.). Została wpisana do rejestru szkół wyższych jako 32 niepaństwowa uczelnia w Polsce (decyzja MEN: DNS 3-0145/TBM/57/2/93). Prywatna Wyższa Szkoła Ochrona Środowiska jest Uczelnią dla wszystkich, którzy zdają sobie sprawę ze znaczenia naturalnego, społecznego i zawodowego środowiska dla kulturowego i ekonomicznego rozwoju człowieka. Misją Szkoły jest upowszechnianie współczesnej wiedzy w tej dziedzinie i rozwijanie postaw przyjaznych wobec przyrody i ludzi. PWSOŚ realizuje misję kształcenia nowoczesnej kadry, która powinna stać się decydującym czynnikiem w kształtowaniu powszechnej świadomości i praktyki ekologicznej oraz organizatorem racjonalnego i życzliwego dla środowiska użytkowania jego zasobów bez powodowania nieodwracalnych strat dziedzictwa miliardów lat ewolucji przyrody ożywionej i nie ożywionej. Temu celowi służą kształcenie, badania naukowe i praktyczna działalność społeczności PWSOŚ. Warto pamiętać, że zarówno ochrona środowiska, jak i turystyka i rekreacja, należą do dziedzin priorytetowych w Unii Europejskiej. Na rozwój edukacji i praktyczne działanie w tym zakresie przeznaczane są z funduszy unijnych coraz większe środki. Tworzy to również większe szanse dla absolwentów PWSOŚ na trudnym rynku pracy. Mogą oni liczyć na zatrudnienie nie tylko w kraju, ale i na całym obszarze Unii Europejskiej. Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska jest uczelnią kształcącą studentów na czterech kierunkach.

  -Wydział Ochrony Środowiska
  -Wydział Turystyki i Rekreacji
  -Wydział BHP
  -Wydział Studiów Europejskich
  -Wydział Zamiejscowy w Miechowie


   Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
tel. Centrala: +48 22 348-65-00
WWW: www.wit.edu.pl
e-mail: wit@wit.edu.pl

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania powstała w 1996 roku. Rektorem Uczelni jest prof. dr inż. Roman Kulikowski. Obecnie w WSISiZ studiuje blisko 4 000 studentów. Ścisły związek Uczelni z Instytutem Badań Systemowych PAN, a tym samym Wydziałem Nauk Technicznych PAN, określa charakter studiów w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Programy kształcenia są realizowane przez najlepszych wykładowców rekrutujących się spośród kadry naukowej Polskiej Akademii Nauk oraz najlepszych uczelni warszawskich. W Uczelni pracuje ponad 400 nauczycieli akademickich, w tym 65 profesorów, 158 doktorów oraz 182 magistrów. Dzięki szeroko rozwiniętej współpracy zagranicznej do prowadzenia wykładów zapraszani są wybitni profesorowie uczelni zagranicznych, w tym także Polacy mieszkający w Kanadzie, USA, Szwecji i innych krajach, twórcy najnowszych światowych osiągnięć w dziedzinie informatyki i zarządzania, przekazując swoje doświadczenia studentom WSISiZ. Wychodząc naprzeciw wymogom cywilizacyjnym oraz zapotrzebowaniom rynku pracy uczelnia zapewnia studentom trzystopniowe studia. Na studiach inżynierskich (studia I stopnia) studentom przekazywana jest wiedza użyteczna w praktyce oraz poszerzony (w stosunku do programów w innych uczelniach) zakres wiedzy teoretycznej. Absolwenci Uczelni otrzymując solidne przygotowanie merytoryczne, uzyskują umiejętność samokształcenia, są przygotowani do funkcjonowania w erze cywilizacji informacyjnej, odnajdą swoje miejsce w Unii Europejskiej. Absolwenci studiów inżynierskich, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę teoretyczną, mogą kontynuować studia magisterskie (studia II stopnia). Tym absolwentom, którzy chcą kontynuować studia w celu uzyskania tytułu doktora w zakresie informatyki uczelnia zapewnia ciągłość kształcenia na studiach doktoranckich. W Uczelni prowadzone są badania naukowe w zakresie nowoczesnych zagadnień informatyki i analizy systemowej. Uczelnia posiada jedną z najlepszych sieci komputerowych w Polsce: ponad 600 komputerów, 28 laboratoriów komputerowych, 38 serwerów o pojemności ponad 4 TB, komputer czteroprocesorowy oraz jedyną w Warszawie pracownię grafiki komputerowej. Kierunki:

   - Grafika
   - Informatyka
  - Zarządzanie


  Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 ul. Kawęczyńska 36
03-772
Warszawa

tel. Centrala: +48 22 590-07-00
fax. +48 22 818-00-52
WWW: www.kaweczynska.pl
e-mail: rekrutacja@mac.edu.pl
 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie założona została w 1995 roku przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie. W dniu 22 czerwca 1995 roku Minister Edukacji Narodowej wydał decyzję o wpisaniu naszej Uczelni do rejestru uczelni niepublicznych pod nr 60. Decyzją MEN nr DNS 1-0145-412/TBM/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie. W 2001 roku Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie powołała zamiejscowy Wydział Zarządzania w Ciechanowie. Od lipca 2001 roku WSM prowadzi także własne Gimnazjum i Liceum Akademickie. Od 2003 roku Uczelnia należy do systemu brytyjskiej akredytacji BTEC, którego dyplomy są honorowane w ponad 100 krajach. Uczelnia kształci na studiach licencjackich i inżynierskich oraz prowadzi zarówno 5 - letnie, jak i uzupełniające studia magisterskie. Ponadto posiada ciekawą ofertę w zakresie studiów podyplomowych. W Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie utworzono 4 wydziały (w tym 1 zamiejscowy w Ciechanowie) z pięcioma różnymi kierunkami nauczania, w ramach których oferowany jest szeroki zakres specjalności. Aktualnie uczelnia dąży do uzyskania prawa doktoryzowania. Kierunki studiów:

   - Administracja
   - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
   - Zarządzanie
   - Informatyka
   -
Stosunki Międzynarodowe
   -
Prawo
   - Pedagogika
   -
Politologia
   - Europeistyka


   Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
 ul. Al. Kilińskiego 12
09-402 Płock
tel. +48 24-366-41-50
tel. +48 24-366-41-00
tel. +48 24-366-41-49
fax. +48 24-366-41-48
WWW: www.wlodkowic.pl
e-mail: rekrutacja@wlodkowic.pl

 

 

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (SWPW) to uczelnia bezsprzecznie kształcąca na wysokim, europejskim poziomie. Dokłada wszelkich starań, by sprostać wymaganiom współczesnego świata. Jest jedną z najstarszych niepublicznych uczelni w Polsce. Wszelkie działania podejmowane przez władze SWPW mają na celu szeroko pojęte dobro studenta, ponieważ naukową atmosferę każdej uczelni tworzą przede wszystkim ludzie. Takie pojmowanie rzeczywistości pozwala na kształcenie specjalistów, ludzi w należyty sposób wyposażonych w wiedzę i umiejętności niezbędne na współczesnym wymagającym rynku pracy. Uczelnia kładzie szczególny nacisk na wprowadzenie do programów studiów nowoczesnych treści. Jej pracownicy i wykładowcy są świadomi, iż takie wymagania stawia przed Uczelnią współczesny świat, który cechuje szybki i gwałtowny rozwój nauki i techniki. Potwierdzeniem skuteczności działań w tym zakresie są decyzje Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zezwalające na prowadzenie studiów magisterskich na trzech kierunkach oraz uruchomienie dwóch filii Szkoły w Iławie i w Wyszkowie. W ramach studiów Uczelnia zapewnia wysoki poziom nauki języków obcych oraz gwarantuje poznanie podstawowych elementów technologii informacyjnej i technik przekazu informacji. Szkoła jako jedyna wśród uczelni niepaństwowych posiada pełnowymiarową halę sportową z zapleczem. Nasi wykładowcy są zawsze otwarci na sprawy studentów. Poziom i atmosfera zajęć sprzyja twórczej pracy i rozwojowi zainteresowań każdego studenta. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku współpracuje z wieloma instytucjami z wielu stron świata. Jesteśmy organizatorem wspólnych konferencji, spotkań, wydajemy publikacje w kraju i za granicą. Umowy dotyczą wymiany doświadczeń pedagogicznych i naukowych oraz wymiany kadry naukowej czy studentów. Udostępniamy planów i programów nauczania, prowadzimy kształceni podyplomowe, uczestniczymy w międzynarodowych projektach twórczych. Współpracujemy z instytucjami z Rosji, Litwy, Niemiec, Holandii, Grecji, Włoch, Hiszpanii a także Stanów Zjednoczonych czy Nowej Zelandii. Dzięki unijnym środkom możemy wysyłać naszą kadrę i studentów na stypendia i staże zagraniczne (programy Socrates – Erasmus i Leonardo da Vinci). Nasi studenci mają także możliwość skorzystać z ofert pracy sezonowej w wakacje w Grecji, Włoszech czy Hiszpanii.

   - Administracja
   - Bezpieczeństwo narodowe
   - Informatyka

   - Pedagogika
   - Pielęgniarstwo
   - Politologia
   - Wychowanie fizyczne
   - Zarządzanie


     Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
tel. centrala +48 22 683-90-00
fax. +48 22 683-99-01

 WWW: www.wat.edu.pl
e-mail: sekretariat.rektora@wat.edu.pl
 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie, działając od 1951r., jest akademicką szkołą wyższą kontynuującą tradycje i dziedzictwo Szkoły Rycerskiej, Szkoły Głównej Artylerii i Inżynierii oraz Wyższej Szkoły Inżynierii Wojskowej. Istotą posłannictwa Akademii jest przygotowanie absolwentów gotowych służyć swą wiedzą Państwu Polskiemu - w obszarach zarówno wojskowych jak i cywilnych. Wychowankowie Akademii stanowią znaczną część korpusu oficerskiego Wojska Polskiego, zasilają administrację państwa, współtworzą firmy i instytucje - są obecni w każdym wymiarze kultury i nauki polskiej. Międzynarodowa wymiana studentów na WAT obejmuje programy europejskie, takie jak LLP Erasmus (wymiana ze wszystkimi renomowanymi uczelniami kontynentu) i program Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD (stypendia do niemieckich szkół wyższych) oraz standardową wymianę prowadzoną na podstawie zawartych porozumień z uczelniami na całym świecie. Od roku akademickiego 2004/2005 WAT wprowadza system punktów kredytowych ECTS umożliwiający studentom naprzemienne studia w uczelniach krajowych i zagranicznych. Już obecnie w ramach programów międzynarodowych takich jak np. LLP ERASMUS oferujemy naszym studentom staże i studia wymienne za granicą, a studenci zagraniczni przyjeżdżają do nas. Mamy przygotowaną strategię rozwoju WAT na najbliższe 10 lat. Stawiamy sobie jednoznaczne i ambitne cele, a ich realizacja potwierdzi pozycję WAT - elitarnej i nowoczesnej uczelni technicznej. Akademia uczestniczy w umacnianiu bezpieczeństwa Państwa Polskiego podejmując zadania w służbie nauki, kształcąc i wychowując kadry naukowo - dydaktyczne i studentów dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz gospodarki narodowej. Akademia prowadzi studia I stopnia (inżynierskie/licencjackie). II stopnia (magister, magister inżynier) i III stopnia (doktoranckie) w ponad pięćdziesięciu specjalnościach, na trzynastu kierunkach:

  - Budownictwo
  - Bezpieczeństwo narodowe
  - Chemia
  - Elektronika i telekomunikacja
  - Geodezja i kartografia
  - Informatyka
  - Inżynieria materiałowa
  - Inżynieria systemów bezpieczeństwa
  - Logistyka
  - Lotnictwo i kosmonautyka
  - Mechanika i budowa maszyn
  - Mechatronika
  - Zarządzanie i marketing.


   Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie
 ul. Marymoncka 34, skrzynka 21
01-813 Warszawa
tel. +48 22 834-57-14
fax. +48 22 834-57-14 wew. 107
WWW: www.wstir.edu.pl
e-mail: wstir@wstir.edu.pl
 

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji imienia Mieczysława Orłowicza (WSTiR) w Warszawie została utworzona w 1995 roku, uzyskując wpis do rejestru MEN Uczelni Niepaństwowych 29 maja 1995 roku pod numerem 56. Założycielem Szkoły jest Centrum Edukacji Turystycznej Sp. z o.o. Uznana pozycja Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji imienia Mieczysława Orłowicza w Warszawie oraz kontakty zawodowe w branży turystycznej umożliwiają prowadzenie zajęć dydaktycznych przez wybitnych teoretyków i praktyków biznesu turystycznego w Polsce. WSTiR jako pierwsza branżowa uczelnia turystyczna otrzymała honorową nagrodę Polskiej Izby Turystyki „Globus 98” za osiągnięcia w kształceniu kadr w Polsce. Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2005/2006 uczelnia została odznaczona Medalem za Zasługi dla Turystyki. Uczelnia otrzymała również wyrazy uznania od Polskiej Organizacji Turystycznej za osiągnięcia dydaktyczne oraz znaczący wkład w rozwój turystyki oraz podziękowania od Polskiej Izby Turystyki za współpracę oraz wkład wniesiony w rozwój polskiej turystyki. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08.07.2005 r. Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji przyjęła imię Mieczysława Orłowicza. Uczelnia, co wynika z programu studiów, ma charakter uczelni biznesowej, przygotowującej absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. Uniwersalny program studiów pozwala naszym absolwentom kontynuować studia magisterskie na wielu uczelniach w Polsce. Uczelnia umożliwia studentom zdobycie doświadczenia zawodowego nie tylko poprzez atrakcyjny program dydaktyczny, ale również poprzez uczestnictwo w charakterze wolontariuszy w imprezach sportowo - rekreacyjnych, takich jak Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym, Ogólnopolskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów, Mistrzostwa Świata w Short Tracku. WSTiR organizuje również: praktyki zawodowe w renomowanych biurach i hotelach w Polsce i zagranicą oraz obozy rekreacyjno - sportowe. Uczelnia prowadzi studia licencjackie na kierunku Turystyka i Rekreacja. Nauka trwa trzy lata (sześć semestrów) w trybie dziennym (stacjonarnym) i zaocznym (niestacjonarnym). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent uzyskuje stopień licencjata. Istnieje możliwość nauki na specjalizacjach:

   - Hotelarstwo i Gastronomia - HiG
   - Zarządzanie Sportem i Rekreacją - ZSiR
   - Organizacja i Obsługa Ruchu Turystycznego - OiORT
   - Obsługa Podróżnicza w Transporcie Lotniczym - OPwTL


Dodatkowo absolwenci specjalności ZSiR otrzymują państwowy dyplom „Menedżera Sportu”, natomiast absolwenci OiORT Certyfikat Ukończenia kursu pilota wycieczek.


  Politechnika Warszawska
 Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
+48 22 234-72-11
+48 22 234-74-12
WWW: www.pw.edu.pl
e-mail: ukr@rekt.pw.edu.pl
 

 

Politechnika Warszawska, działając pod swą obecną nazwą od 1915 roku, przejęła dziedzictwo Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, utworzonej w roku 1826 w Warszawie staraniem Stanisława Staszica i kontynuuje jej tradycje. Politechnika nawiązuje także do sięgającej roku 1895 tradycji Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda. Kształcąc kolejne pokolenia inżynierów i wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych, Politechnika Warszawska zyskała poczesne miejsce w kraju i renomę międzynarodową. W Politechnice zgromadzony jest największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Tu powstaje największa liczba liczących się w kraju i za granicą opracowań naukowych. O randze Politechniki Warszawskiej świadczą liczne umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze. Żadna z uczelni technicznych w Polsce nie dysponuje tak szerokim wachlarzem kierunków kształcenia, specjalności i specjalizacji dyplomowych. Umożliwia to zaspokojenie indywidualnych zainteresowań młodzieży i potrzeb rynku. Czynnikiem umożliwiającym realizację tak szerokiej oferty są warunki lokalowe i sprzętowe Uczelni. Politechnika posiada wiele gmachów skupionych w dwóch kampusach w centrum Warszawy, zapewniających możliwość organizacji i prowadzenia zajęć w dobrych warunkach. Wyposażenie pracowni w najnowszą aparaturę przekracza znacznie średni poziom krajowy. Rozbudowany system biblioteczny i skomputeryzowany system informacyjny ułatwiają studiowanie i pracę naukową. Organizacja studiów, w tym punktowy system oceny ich zaawansowania, zgodny ze standardami międzynarodowymi, ułatwiają odbywanie części studiów za granicą. Wynikających stąd korzyści dla studentów nie sposób przecenić, a bliska integracja z Unią Europejską otworzy w tej dziedzinie nowe ogromne możliwości. Nie można wreszcie pominąć bogatej oferty kulturalno-rozrywkowej, jaką Politechnika przedstawia swoim studentom. Czekają na nich kluby, zespoły artystyczne, organizacje społeczne, turystyczne i sportowe. Także łatwy dostęp do instytucji kulturalnych stolicy oraz imprez organizowanych przez inne warszawskie wyższe uczelnie ułatwia zaspokojenie wszechstronnych zainteresowań młodzieży.

  - Wydział Administracji i Nauk Społecznych
  - Wydział Architektury
  - Wydział Chemiczny
  - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  - Wydział Elektryczny
  - Wydział Fizyki
  - Wydział Geodezji i Kartografii
  - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
  - Wydział Inżynierii Lądowej
  - Wydział Inżynierii Materiałowej
  - Wydział Inżynierii Produkcji
  - Wydział Inżynierii Środowiska
  - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
  - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
  - Wydział Mechatroniki
  - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
  - Wydział Transportu
  - Wydział Zarządzania
  - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
  - Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku


   Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
 ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel. +48 29 760-68-86
tel. +48 29 760-76-10
WWW: www.wsap.com.pl
e-mail: wsap1@home.pl
 

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce rozpoczęła działalność w 1994 roku. Utworzona została przez Fundację "Iuris Scientia" na bazie Punktu Konsultacyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. WSAP w Ostrołęce jest Uczelnią samodzielną wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 48 na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 sierpnia 1994 roku. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej kształci obecnie około 2000 studentów na jednym wydziale - Wydziale Administracji (Studia Pierwszego Stopnia), oferując cztery specjalności - administrację publiczną, służby socjalne, rachunkowość i finanse publiczne oraz służby porządku publicznego (studia stacjonarne i niestacjonarne). Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce jest jedną z największych i najbardziej prestiżowych Uczelni niepublicznych działających na wysoce konkurencyjnym rynku szkół administracji publicznej. W programie studiów szczególną uwagę przywiązujemy do prawniczego uformowania tak, aby student nie tylko znał i rozumiał obowiązujące prawo, mechanizmy jego tworzenia /zwłaszcza prawa miejscowego/, ale by przede wszystkim posiadł umiejętność właściwego stosowania prawa, a także wyrobił w sobie nawyk ciągłego samokształcenia. Interdyscyplinarne zajęcia, seminaria, przedmioty doskonalące umiejętności kierownicze, jak również zajęcia specjalistyczne uzależnione od preferencji słuchaczy oraz edukacja komputerowa pomogą stać się nowoczesnym menedżerem spraw publicznych, przygotowanym do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Jednocześnie program WSAP zapewnia rozwój i doskonalenie umiejętności porozumiewania się, życia w grupie, kierowania, motywacji i tworzenia mikrospołeczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Patronat naukowy nad naszą uczelnią sprawuje Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto nasza Uczelnia współpracuje: z innymi wydziałami Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim oraz Uniwersytetem w Białymstoku. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) realizowane są w 3-letnim (VI semestrów) toku nauczania. Uczelnia kształci absolwentów szkół średnich posiadających świadectwo dojrzałości. Oferujemy kształcenie na Wydziale Administracji, kierunek

 - Administracja


  Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
 


 
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
Centrala tel. +48 48 361-70-00
tel. +48 48 361-70-10
 +48 48 361-70-11
WWW: www.pr.radom.pl
e-mail: rektor@pr.radom.pl
 

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego kontynuuje działalność utworzonej w Radomiu w 1950 roku Szkoły Inżynierskiej NOT i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. W 1965 roku została powołana na jej bazie Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska, przekształcona w 1967 r. w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską a następnie w Politechnikę Świętokrzyską. Niezależną działalność rozpoczęła w 1978 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska przyjmując imię Kazimierza Pułaskiego. Ustawą sejmową z dnia 4 lipca 1996 r. zmieniono nazwę Uczelni na "Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego". Od 1 września 1996 roku Uczelnia rozpoczęła działalność jako Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Jako państwowa wyższa uczelnia w regionie radomskim kształci specjalistów w różnych dziedzinach naukowych: technicznej, ekonomicznej, pedagogicznej i artystycznej. Jest ściśle powiązana z potrzebami regionu i ukierunkowana na szkolenie kadr dla lokalnej gospodarki, rozwija także szeroką współpracę naukowo-badawczą w zakresie rozwoju lokalnego przemysłu. Na 6-ciu wydziałach: 3 technicznych (Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Wydziale Mechanicznym i Wydziale Transportu i Elektrotechniki) i 3 nietechnicznych (Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Nauczycielskim i Wydziale Sztuki), 2 instytutach pozawydziałowych na prawach wydziału (Instytucie Filologiczno-Pedagogicznym i Instytucie Zdrowia) oraz 4-ch zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych (w Białej Podlaskiej, Nisku i Tomaszowie Mazowieckim, gdzie kształcenie prowadzi Wydział Transportu i Elektrotechniki oraz w Grójcu, gdzie kształcenie prowadzi Wydział Mechaniczny. Uczelnia kształci około 9.000 studentów. Zatrudnia 978 pracowników, w tym 526 nauczycieli akademickich i 452 pozostałych pracowników. Do chwili obecnej Uczelnię jako samodzielną Wyższą Szkołę Inżynierską i Politechnikę Radomską ukończyło ponad 30 tys. studentów. Cztery wydziały Uczelni: Ekonomiczny, Mechaniczny, Sztuki oraz Transportu i Elektrotechniki posiadają uprawnienia do nadawania stopni doktorskich. Ponadto w 2009 roku Wydziałowi Mechanicznemu przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Dzięki uzyskaniu w 2008 r. czwartego prawa doktoryzowania przez Wydział Sztuki, Uczelnia uzyskała autonomiczność akademicką. Podniosło to jej rangę na akademickiej mapie kraju. W ramach Wydziałów działa 8 instytutów, 22 katedry, 2 zakłady pozainstytutowe, 2 jednostki międzywydziałowe, 2 jednostki ogólnouczelniane, 1 jednostka pozawydziałowa, 46 zakładów, 24 pracownie i 79 laboratoriów. W ramach instytutów pozawydziałowych na prawach wydziału działa 6 zakładów.

   - Wydział Ekonomiczny
   - Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
   - Wydział Mechaniczny
   - Wydział Nauczycielski
   - Wydział Sztuki
   - Wydział Transportu i Elektrotechniki


   Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 

 
 
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
tel. centrala +48 22 561-88-00
tel. +48 22 569-68-32
WWW: www.uksw.edu.pl
e-mail: info@uksw.edu.pl
 

UKSW jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła miano Akademii Teologii Katolickiej. Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Aktualnie uczelnia kształci ponad 16 000 tysięcy studentów na 28 kierunkach studiów. Od 2010 r. uruchomione zostaną nowe kierunki studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna i filologia ze specjalnością filologia klasyczna. Studia prowadzone w systemie stacjonarnym (studia bezpłatne) i niestacjonarnym, zarówno na studiach jednolitych magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia. UKSW oferuje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich. Większość z prowadzonych kierunków posiada certyfikaty jakości kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 60 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus oraz na stypendia krajowe do 19 uniwersytetów polskich w ramach programu mobilności studentów MOST. Studenci, którzy oprócz zajęć dydaktycznych mogą aktywnie działać w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich albo samorządzie studentów. Na uniwersytecie działa również teatr i chór akademicki. Atrakcyjny system stypendialny sprawia, iż rocznie studentom UKSW wypłacane jest ponad sześć tysięcy świadczeń socjalnych z zaplecza socjalnego. Uniwersytet jest jednym z członków grupy „U 10” skupiającej uniwersytety przyjazne osobom niepełnosprawnym. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych udziela pomocy przy rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na naszej uczelni. Udziela informacji o programach dla tych osób, jak też informacji o wydarzeniach, spotkaniach i imprezach uczelnianych. Oferujemy też pomoc przy rejestracji na studia. Doświadczeni doradcy zawodowi z Biura Karier pomogą zaplanować ciekawą, pełną wyzwań ścieżkę zawodową, umożliwią uczestnictwo w stażach i praktykach studenckich organizowanych przez renomowane firmy krajowe oraz zagraniczne. Uniwersytet zatrudnia ponad 1100 osób w tym 785 nauczycieli akademickich i 344 pracowników administracyjnych.

  -  Strona Biura Rekrutacji: www.rekrutacja.uksw.edu.pl


  Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
 

  
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel. +48 22 45-72-300
fax. +48 22 45-72-303
WWW: www.wsei.pl
e-mail: rekrutacja@wsei.pl
 

Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna w Warszawie powstała 10 lipca 1996 roku, na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (nr DNS-1-0145/104/TBM/96) i została wpisana do Rejestru Wyższych Szkół Niepaństwowych pod numerem 93. W ciągu 14 lat placówka wykształciła ponad 17 tysięcy absolwentów, w tym 13 tysięcy licencjatów i 4 tysiące magistrów. Głównymi atutami Uczelni są nowoczesne, dobrze przygotowane programy kształcenia, wysoko wykwalifikowana kadra profesorska, a także sprzyjający nauce klimat panujący w szkole. Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna zatrudnia obecnie ponad 210 nauczycieli akademickich, w tym 50 profesorów i doktorów habilitowanych o najwyższych kwalifikacjach naukowych i zawodowych. Uczelnia współpracuje również z wybitnymi naukowcami z ośrodków akademickich na całym świecie, którzy zapraszani są na gościnne wykłady. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie jest nowoczesnym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym. Jest jedną z najdłużej działających uczelni niepublicznych w Polsce. Zajmuje najwyższe lokaty w rankingach szkół wyższych. W rankingu 2010 magazynu „Wprost” wśród uczelni niepublicznych o profilu biznesowym zajęła 3 miejsce w Warszawie i 11 w kraju. Kampus Uczelni jest jednym z największych i najnowocześniejszych obiektów tego typu wśród uczelnie niepublicznych w Polsce. Liczący ponad 25000 m2 powierzchni kampus, zlokalizowanych na warszawskim Ursynowie w pobliżu stacji metra Stokłosy. Na Uczelni działają: Klub Ambasadorów, Klub Dyplomatów, Samorząd Studencki, naukowe koła zainteresowań, Akademicki Związek Sportowy, którego członkowie uzyskują doskonałe wyniki w międzyuczelnianych zawodach. Uczelnia została wyróżniona przez Bussines Centre Club i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Medalem Europejskim za innowacyjny program CO-OP Education oraz nadano jej tytuł Ambasadora Polskiej Nauki. Uczelnia prowadzi studia na 6 kierunkach i 40 specjalnościach, w języku polskim i angielskim.

Studia w języku polskim
     -
Ekonomia I i II stopnia 
     - Informatyka I stopnia
     - Stosunki międzynarodowe I stopnia
     - Filologia  I stopnia z rozszerzonym językiem hiszpańskim, niemieckim, tureckim lub włoskim
     - Turystyka i rekreacja I stopnia

     - Socjologia I stopnia
Studia w języku angielskim
     -
Ekonomia I i II stopnia (specjalności: International Business and Trade, International Finance & Banking)
     - Informatyka I stopnia (specjalności: Internet Technologies, Data BaseApplications)
     -
Filologia I stopnia(specjalności: English with Spanish, English with German)
     - Stosunki międzynarodowe I stopnia (specjalności: Diplomacy, International Economic Relations)


  Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania
 

  

ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
tel. +48  22 646-20-60
tel./fax. +48 22 856-70-50
WWW: www.wsiiz.pl
e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl 
 

 Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania jest niepaństwową wyższą uczelnią zawodową utworzoną na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96 poz. 590 z późniejszymi zmianami). Akt założycielski uczelni został sporządzony dnia 24 września 2003 roku na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4001-628/WB/03 z dnia 17 września 2003 roku. Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania została wpisana do rejestru niepaństwowych wyższych uczelni zawodowych dnia 04 listopada 2003 roku pod numerem 142. Wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania uzyskał pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Decyzją nr DSW-3-4011-313/TT/03 z dnia 04 listopada 2003 roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu zatwierdził statut Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania.  Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie jest niepaństwową uczelnią wyższą, funkcjonującą na rynku od 2003 roku, kształcącą już blisko 600 studentów na studiach licencjackich i inżynierskich. Misją Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy.W ostatnich latach uczelnia aktywnie włączyła się w obszar współpracy i wymiany międzynarodowej. W zakresie dydaktyki współpraca odbywała się w ramach programu Socrates Erasmus. Realizując obrany tor polityki uczelni planowane jest uczestnictwo w programie Jean Monnet, jak również kontynuacja procesu wymian i praktyk w ramach programu Erasmus i Leonardo da Vinci. Rozważane jest też uczestnictwo w projekcie typu Virtual Campus. Jest to istotny fragment działalności uczelni, a jego realizowanie wymaga podpisania umów bilateralnych z partnerami zagranicznymi. Mając ten fakt na uwadze uczelnia dąży do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej poprzez otwarcie nowych kierunków studiów oraz dołączenie do programu studiów zajęć prowadzonych w języku angielskim.

    - Gospodarka przestrzenna
    - Administracja
    - Informatyka
    - Zarządzanie
    - Ochrona środowiska
    - Studium podyplomowe


Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
 


 Biuro Generalne
ul. Chełmska 21 A , 00-724 Warszawa
tel. +48 22 851 28 88 - 90, fax. +48 22 851 28 87
WWW: www.janski.edu.pl
e-mail: administracja@warszawa.janski.edu.pl

Wydział Zarządzania w Warszawie
ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel. +48 22 814 31 56, +48 22 814 25 64, fax. +48 22 814 05 35
WWW: www.warszawa.janski.edu.pl
e-mail: dziekanat-wz@warszawa.janski.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel. +48 22 814 25 67, fax. +48 22 814 05 35
WWW: www.warszawa.janski.edu.pl
e-mail: dziekanat-wns@warszawa.janski.edu.pl
 

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 29. W początkowym okresie działalności kształcenie odbywało się wyłącznie w Warszawie, na kierunku Zarządzanie i marketing. W ciągu niespełna 20 lat funkcjonowania powstały w Warszawie dwa wydziały: Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydziały Zamiejscowe w Chełmie, Elblągu, Krakowie, Opolu i Zabrzu. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest także założycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego przejęła Wyższą Szkołę Zarządzania w Szczecinie i utworzyła Wydział Zarządzania w Szczecinie. Uczelnia tym różni się od innych szkół wyższych, iż oprócz programu edukacyjnego realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, ucząc jak odnosić sukcesy działając etycznie. W swej ofercie ma w sumie aż 10 kierunków studiów I stopnia, 80 specjalności i 90 kierunków studiów podyplomowych. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego została laureatem ogólnopolskiego konkursu o godło Uczelni Roku 2012 Polish Product oraz otrzymała certyfikat Wiarygodna Szkoła przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Nasze Atuty:

- wolne niedziele i poniedziałki
- najlepsza kadra naukowo-dydaktyczna
- najwyższa jakość nauczania potwierdzona pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
- indywidualne podejście do studenta
- zwolnienie z czesnego dla najlepszych maturzystów i studentów
- konkurencyjne opłaty za studia
- wysokie stypendia naukowe i socjalne
- dni wolne z okazji świąt narodowych i kościelnych
- nowoczesne, autorskie programy nauczania
- drugi kierunek 50% taniej

Szkoła działając w 7 regionach Polski, prowadzi studia:

- I stopnia (licencjackie) na kierunkach: Gospodarka przestrzenna, Filozofia, Pedagogika, Politologia, Socjologia, Zarządzanie
- I stopnia (inżynierskie) na kierunkach: Architektura i urbanistyka, Gospodarka przestrzenna
- II stopnia (magisterskie) na kierunku: Zarządzanie

- studia podyplomowe

     

 

 

 

 

 
inne szkoły w tym województwie >>> szkoły językowe >>> szkoły policealne >>> powrót do strony głównej

Jeśli chcesz aby Twoja szkoła znalazła się w naszym serwisie wypełnij formularz zgłoszeniowy