facebook

Aktualności

Uczelnia na miarę potrzeb, Warszawa 21.05.2020


Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku - studentów. Młody człowiek jest coraz bardziej wymagający. Jak kierować swoją ofertę do pokolenia Z? W jaki sposób przekonać nowe pokolenie do podjęcia nauki właśnie w tej konkretnej uczelni, szkole wyższej, akademii? To właśnie jedne z licznych problemów z jakimi borykają się kadra zarządzajaca i prawnicy marketingu. Aby rozpocząć skuteczną promocję najpierw należy zrozumieć zasady jakimi kierują się: Generacja X, millenialsi i pokolenie Z.Zapraszamy do debaty z Ekspertami podczas której odpowiemy sobie na pytania:

Jak reklamować uczelnie?
Jak zadbać o studenta z zagranicy ?
Jak pozyskać i komunikować się z "Klientem" - studentem ?
Co to znaczy nowoczesne metody kształcenia?
Z jakimi problemami borykają się polskie uczelnie?
Czy szkolnictwo wyższe można porównywać do działalności biznesowej?


Prelekcje poprowadzą m.in.:
 -   Izabela Mrochen - doktor nauk humanistycznych, certyfikowany trener programu memoQ, Uniwersytet Śląski
    "Nowoczesna uczelnia dostępna cyfrowo - standard WCAG w świetle nowych przepisów"

-    Anna Kiryjow-Radzka - Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom"


Tematyka konferencji:

1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą
    Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
    Rola serwisu internetowego w komunikacji
    Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
    Media społecznościowe jako główne źródło informacji
    Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
    E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach
    Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie


2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią

    Integracja systemów ICT
    Bezpieczeństwo danych i informacji
    Oprogramowanie antyplagiatowe
    System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
    Systemy kontroli dostępu
    Infrastruktura PKI
    Zarządzanie zasobami uczelni
    Systemy ERP do zarządzania uczelnią
    Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
    Budowa profesjonalnej serwerowni
    Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
    Backup i archiwizacja dokumentów

 
Grupa docelowa:
Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.
 
Patronem Medialnym Wydarzenia 
Organizator:
 Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa
Budynek B-1, Piętro I
tel.: +48 691 571 598
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry