facebook

Aktualności

Konstytucja dla Nauki ‒ Konstytucja dla Studentów

Nowe rozwiązania w zakresie dodatkowej ochrony praw studenta, stabilny system stypendialny, rozwój studiów dualnych i kształcenia praktycznego czy zachowana zasada bezpłatności studiów ‒ te i inne prostudenckie rozwiązania proponowane przez Konstytucję dla Nauki omawiano podczas XXIV Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Krynicy.

23.04.2018|» czytaj dalej

Polska delegacja z wizytą w USA

Podpisanie umowy między Polską a USA o współpracy naukowo-technicznej i wzmacnianie wzajemnych relacji gospodarczych – to główne cele wizyty w Stanach Zjednoczonych polskiej delegacji pod przewodnictwem wicepremiera Jarosława Gowina. Do Stanów Zjednoczonych wraz z wicepremierem Gowinem udali się także minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, wicemarszałek senatu Adam Bielan oraz wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński. Najważniejszym punktem wizyty będzie podpisanie przez Jarosława Gowina umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych o wzajemnej współpracy naukowo-technicznej, do którego dojdzie 23 kwietnia w Waszyngtonie.

23.04.2018|» czytaj dalej

Podwójny rekord zgłoszeń do European Rover Challenge 2018

Do udziału w czwartej edycji międzynarodowych zawodów łazików marsjańskich ERC zarejestrowało się 65 zespołów z aż 20 krajów świata, co stawia European Rover Challenge na pierwszym miejscu wśród innych tego typu konkursów na świecie. Organizatorzy otrzymali dokumentację konkursową m.in. od zespołów z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Indii, Włoch, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Polski, Norwegii i Meksyku. Finał zawodów odbędzie się w 14-16 września 2018 w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

20.04.2018|» czytaj dalej

Umowa między rektorami polskimi a kazachskimi podpisana!

Intensyfikacja kontaktów naukowych i akademickich, uznawanie wykształcenia, a także ustalenie nowych kierunków współpracy – oto główne tematy rozmów podczas wizyty rektorów kazachskich w Polsce. W spotkaniu, które odbyło się dziś w resorcie nauki, wziął udział wiceminister Piotr Müller i sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Kazachstanu, Aryn Orsariev.

18.04.2018|» czytaj dalej

Miniatura – „małe granty” ruszają po raz drugi

Badania pilotażowe, konsultacje, konferencje – te i inne działania naukowe będą mogli sfinansować polscy badacze w ramach konkursu MINIATURA 2. Druga edycja tzw. „małych grantów” została ogłoszona 17 kwietnia 2018 r. przez Narodowe Centrum Nauki.

17.04.2018|» czytaj dalej

Forsal: O rewolucji 4.0, doktoratach wdrożeniowych i kształceniu kadr dla innowacyjnej gospodarki

W serwisie internetowym Forsal.pl ukazał się artykuł opisujący program „Doktoraty wdrożeniowe”. Znalazły się w nim m.in. wypowiedzi przedstawicieli uczelni i przedsiębiorstw, które wzięły udział w I edycji programu.

16.04.2018|» czytaj dalej

POLONIA RESTITUTA Praca – Przedsiębiorczość – Społeczna gospodarka rynkowa

W tym roku Polska świętuje 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dołączyło do obchodów ze swoim projektem „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”.

16.04.2018|» czytaj dalej

Czym zajmują się wiceministrowie? Wszystko o podziale kompetencji w MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajmuje się sprawami studentów, naukowców i uczelni. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN. Dba o innowacje. W realizacji tych zadań szefa resortu nauki wspiera trzech podsekretarzy stanu. Wczoraj Jarosław Gowin podpisał zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa.

13.04.2018|» czytaj dalej

Minister spraw zagranicznych Portugalii z wizytą w resorcie nauki

O dalszej współpracy w ramach programu Horyzont 2020, Erasmusie i korzyściach płynących z wymiany naukowej – między innymi o tym rozmawiali dzisiaj w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Augusto Santos Silva, szef portugalskiej dyplomacji i wicepremier Jarosław Gowin.

12.04.2018|» czytaj dalej

Prawie 100 mln zł dla śląskich szkół wyższych w ramach „Zintegrowanych Programów Uczelni”

Rektorzy siedmiu śląskich uczelni odebrali dziś z rąk wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego symboliczne czeki. Niemal sto mln złotych będą mogli przeznaczyć m.in. na organizację zajęć praktycznych i staży dla studentów, podniesienie poziomu umiędzynarodowienia i informatyzacji lub też zwiększenie kompetencji kadry naukowej. Wszystko za sprawą konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”.

06.04.2018|» czytaj dalej

Blisko 100 mln złotych na rozbudowę Politechniki Łódzkiej

Alchemium – magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno–dydaktyczno–laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej – to inwestycja, którą MNiSW wesprze dotacją celową w wysokości 97,5 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj wicepremier Jarosław Gowin oraz prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej. Dzięki dofinansowaniu Politechnika Łódzka będzie mogła sfinansować budowę nowoczesnego kompleksu złożonego z dwóch części: centrum konferencyjno-dydaktycznego oraz budynku laboratoryjno-dydaktycznego Wydziału Chemicznego.

09.04.2018|» czytaj dalej

Pierwsze posiedzenie Rady Młodych Naukowców za nami

Dr hab. inż. Michał Niezabitowski z Politechniki Śląskiej został wybrany na przewodniczącego VI kadencji Rady Młodych Naukowców (RMN). W inauguracyjnym posiedzeniu zespołu wziął udział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

06.04.2018|» czytaj dalej

Ruszyła właśnie II edycja „Doktoratów wdrożeniowych”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło właśnie nabór do drugiej edycji programu „Doktoraty wdrożeniowe”. Program skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie, jednak aplikacje muszą być złożone przez uczelnie lub instytuty badawcze. Jednostki naukowe mają od dzisiaj na przesłanie wniosku 60 dni.

29.03.2018|» czytaj dalej

To już pewne: wykładowcy akademiccy będą zarabiać więcej po przyjęciu Konstytucji dla Nauki!

Blisko 50 proc. nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych otrzyma podwyżki wynagrodzeń.1 stycznia 2019 roku planowane jest wejście w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które jest częścią Konstytucji dla Nauki. Zgodnie z nowymi przepisami pensje minimalne wzrosną średnio o około 800 złotych. Wzrost wynagrodzeń odczują najbardziej adiunkci, asystenci, lektorzy, instruktorzy i obecni wykładowcy. Jednak to nie koniec zmian. Niezależnie od wzrostu płacy minimalnej w przyszłym roku rząd przewiduje wzrost wynagrodzenia dla wszystkich wykładowców akademickich.

27.03.2018|» czytaj dalej

200 mln zł na kształcenie przyszłych nauczycieli

Uczelnie, które mają w swoich programach kierunki studiów ze specjalnością nauczycielską, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. NCBR, agencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłosiło właśnie konkurs na „Programy kształcenia nauczycieli”. To kolejna inicjatywa resortu nauki – obok Konstytucji dla Nauki i programu na „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” – której zadaniem będzie stworzenie lepszych warunków do edukacji przyszłych nauczycieli.

26.03.2018|» czytaj dalej

10 mln zł na projekty badawcze o polskiej drodze do wolności

Prawie 10 mln złotych otrzyma dziesięć projektów wyłonionych w konkursie „Szlakami Polski Niepodległej” – programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

23.03.2018|» czytaj dalej

Łódzkie uczelnie laureatami konkursu na „Zintegrowane Programy Uczelni”

Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Łódzki, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna i Szkoła Filmowa w Łodzi – to łódzkie uczelnie, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wręczył dzisiaj symboliczne czeki beneficjentom konkursu w ramach I i II ścieżki. Dzięki dofinansowaniu uczelnie będą mogły m.in. zorganizować zajęcia praktyczne i staże dla studentów, podnieść poziom umiędzynarodowienia i informatyzacji czy zrealizować projekty podnoszące kompetencje kadry naukowej.

21.03.2018|» czytaj dalej

Planetobus. Rusza kolejny projekt w ramach społecznej odpowiedzialności nauki

Mobilne planetarium pozwalające na podróż po kosmosie – tak w najkrótszych słowach można przedstawić nowe przedsięwzięcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik. Planetobus dołącza tym samym do jeżdżącego już po kraju Naukobusa. Oba pojazdy będą przemierzały Polskę i popularyzowały naukę wśród dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości. Nową odsłonę projektu edukacyjnego Nauka dla Ciebie, który jest częścią tzw. strategii Gowina, zainaugurował w Kobyłce na Mazowszu wicepremier i szef resortu nauki.

21.03.2018|» czytaj dalej

Rząd przyjął Konstytucję dla Nauki!

Kolejny ważny etap prac nad Konstytucją dla Nauki za nami. Rada Ministrów przyjęła dziś reformę szkolnictwa wyższego. MNiSW pracowało nad projektem dwa lata, angażując w proces tworzenia ustawy jak najwięcej środowisk akademickich. Ze względu na to, że podczas intensywnych konsultacji twórcy reformy uwzględniali spływające do ministerstwa uwagi, Konstytucja dla Nauki doczekała się licznych głosów poparcia. Wejścia w życie ustawy oczekują studenci i doktoranci (Parlament Studentów RP, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Krajowa Reprezentacja Doktorantów), a także uczelnie akademickie i zawodowe (Sieć Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych). Głosy poparcia dla kierunku zmian płyną również od przedsiębiorców (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców), a także organizacji pozarządowych (Młodzi dla Polski, Stowarzyszenie Koliber, Fundacja dla Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej). Ustawa ma wejść w życie 1 października 2018 roku.

20.03.2018|» czytaj dalej
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry